BP

Datum konání:
sobota 30.1.2016, 09:15 h - 13:00 h
Místo konání:
Tělocvična ZŠ Slavkov
Prezentace:
8:55 - 9:05

Popis

Pokyny

Vstup do tělocvičny je možný po přezutí v šatně.

Tělocvična je malá a není vybavena hledištěm; doprovodné osoby mohou sledovat soutěže v případě povolení ředitelem soutěž z vymezených míst, a to za předpokladu nenarušování průběhu soutěže.

Účastníci musí být vybaveni přiléhavým oblečením a přezutím do tělocvičny.

Propozice

Obsah soutěže

• Soutěž v disciplíně tlak na lavici, na absolutní výkon.

Soutěžní systém

• Soutěž má dvě části. V základní části soutěží všichni účastníci, každý účastník má k dispozici 3 možné pokusy. Prvních 12 mužů a prvních 8 žen má právo postupu do finálové části (finálového pokračování), v níž účastníci mají k dispozici další 3 možné pokusy. Ve všech pokusech může účastník volit hmotnost činky libovolně (v násobcích 2,5 kg). Pokusy je možno vynechávat. K pokusům základní části nastupují účastníci podle startovních čísel od konce, k pokusům finálové části podle průběžného pořadí od konce.

 Právo postupu se vztahuje i na další muže i ženy, kteří dosáhli stejného výkonu jako účastník na stanoveném posledním postupovém místě.  V případě počtu účastníků – mužů do 17 nebo žen do 11 jsou kráceny počty postupujících do finálové části: při počtu mužů 14-17 postoupí prvních 10, v případě počtu 11-13 prvních 8, v případě počtu do 10 mužů prvních 6; při počtu žen 8-10 postoupí prvních 6, při počtu do 7 první 4 ženy.

Podmínky hodnocení

• Pro úplné hodnocení CEL je nutno provést pokus o provedení alespoň jednoho pokusu.Pokus je označen za absolvovaný, provedl-li účastník alespoň jeho zahájení.

Stanovení pořadí

• Účastníci jsou řazeni do dílčího i do výsledného výsledného pořadí podle nejvyšší zvednuté hmotnosti.

O dílčím pořadí postupujících do finálové části rozhodne v případě shody nižší startovní číslo. O výsledném pořadí rozhodnou v případě shody nejvyšší zvednuté hmotnosti dodatkové pokusy - počet opakovaných zvednutí 75% maximálně zvednuté hmotnosti, při rovnosti výsledku dodatkových pokusů rozhodne nižší osobní hmotnost. Hmotnost účastníka se měří po skončení dodatkových pokusů. Neabsolvuje-li účastník vážení, je jeho hmotnost považována za vyšší. Opakovaná zvedání 75% nejvyšší zvednuté hmotnosti se konají podle stejných pravidel jako běžné pokusy. Hodnotu 75% stanoví hlavní rozhodčí soutěže. Může stanovit i jinou hodnotu. K dodatkovým pokusům nastoupí účastníci ve stejném pořadí jako v příslušné části soutěže.

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. Eliška Pavelková
  2. Vít Peterek
  3. David Řehulka
  4. Jan Ticháček
  5. Jan Schreier
  6. Jan Havlásek
  7. Jan Bubík
  8. Vladimír Klapetek
  9. Tomáš Prokeš
  10. Jan Havlíček
Termín pro přihlášení na akci vypršel.