A

Datum konání:
sobota 28.5.2016, 09:00 h - 12:00 h
Místo konání:
Atletický staion ZŠ Englišova
Prezentace:
8:25 - 8:35

Popis

Pokyny

Příchod do areálu je brankou za tělocvičnou ZŠ Englišova. Přítomnost doprovodných osob a diváků je možná v celém areálu atletického stadionu

s výjimkou sektorů skoku do dálky, vrhu koulí a běžecké dráhy, resp. jejich bezprostředního okolí. Pro všechny osoby platí provozní řád atletického stadionu ZŠ Englišova.

Účastníci musí být vybaveni oděvem v souladu s pravidly. Obuv pro skok do dálky a běh na 200 m musí odpovídat pravidlům pro umělý povrch, tj. tretry nesmí mít hřeby delší než 9 mm s průměrem větším než 4 mm.

Obsah soutěže 

Soutěž sestává ze 3 dílčích disciplín: skoku do dálky, vrhu koulí a běhu na 200 metrů. Sportovní regule dílčích soutěží naleznete níže.

Podmínky hodnocení 

Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno absolvovat alespoň 2 dílčí disciplíny s plným hodnocením [CEL]. Absolvování jen jedné dílčí disciplíny s plným hodnocením [CEL] znamená hodnocení [POL]. Hodnocení [MIN] není v této soutěži vypsáno. 

Stanovení pořadí 

Účastníci za každý start v dílčí disciplíně získávají pomocné body, které odpovídají jejich umístění a hodnocení v této dílčí disciplíně podle bodovací tabulky seriálu SPORTTOUR 2015 (tedy muži 25, 22, 20, 18, 17, … pomocných bodů a ženy 25, 20, 17, 15, 13, … pomocných bodů). Pro určení pořadí v soutěži ST Atletika je rozhodující součet pomocných bodů závodníka získaných ve všech třech dílčích disciplínách s tím, že nejvyšší součet pomocných bodů vítězí. Při rovnosti součtu pomocných bodů jsou dodatečnými kritérii:

a) vyšší počet absolvovaných soutěží s hodnocením [CEL]

b) nejvyšší zisk pomocných bodů v dílčí soutěži

c) druhý nejvyšší zisk pomocných bodů v dílčí soutěži

d) nižší startovní číslo

Sportovní regule skoku do dálky a vrhu koulí.

Disciplína má dvě části. V základní části má každý účastník k   dispozici 3 možné pokusy. K jednotlivým pokusům nastupují podle startovních čísel od konce. Prvních 12 mužů a prvních 8 žen má právo postupu do finálové části (finálového pokračování), v níž účastníci mají k dispozici další 3 možné pokusy. K jednotlivým pokusům finálové části nastupují účastníci podle pořadí ze základní části od konce. Před základní částí mají účastníci možnost absolvovat 2 rozcvičovací pokusy, k nimž jsou vyzýváni v pořadí podle startovních čísel od konce. V případě počtu účastníků – mužů do 17 nebo žen do 11 jsou kráceny počty postupujících do finálové části: při počtu mužů 14-17 postoupí prvních 10, v případě počtu 11-13 prvních 8, v případě počtu do 10 mužů prvních 6; při počtu žen 8-10 postoupí prvních 6, při počtu do 7 první 4 ženy.

PODMÍNKY HODNOCENÍ

Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno absolvovat alespoň 1 platný pokus základní části nebo, nebylo-li dosaženo žádného platného výsledku, absolvovat  

nejméně první a poslední možný soutěžní pokus. Absolvováním pokusu se míní provedení alespoň neplatného pokusu. Hodnocení [POL] ani [MIN] v této soutěži není vypsáno.

STANOVENÍ POŘADÍ

Účastníci jsou řazeni do výsledného pořadí disciplíny podle výkonů dosažených nejlepším pokusem; v případě shody rozhoduje druhý nejlepší dosažený výkon, atd.

Sportovní regule běhu na 200 metrů

V disciplíně každý závodník absolvuje běh po atletické dráze na 200 metrů. K jednotlivým běhům nastupují závodníci ve skupinách podle startovních čísel od

konce, přičemž nižší startovní číslo pro poslední běh si vždy volí dráhu jako první.

PODMÍNKY HODNOCENÍ              

Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno absolvovat celou trať 200 metrů. Hodnocení [POL] ani [MIN] v této soutěži není vypsáno.

STANOVENÍ POŘADÍ 

Účastníci jsou řazeni do výsledného pořadí disciplíny podle výsledných časů od nejnižšího času. Při rovnosti naměřených časů rozhoduje o lepším umístění vyšší věk závodníka.