ST

Datum konání:
sobota 9.4.2016, 08:45 h - 13:00 h
Místo konání:
Herna stolního tenisu Sokola Kateřinky
Prezentace:
8.25 - 8.35

Popis

Pokyny

Příchod k herně je z ulice Fugnerova či z ulice Edvadrda Beneše, nejbližší parkoviště přímo u budovy herny na ul. Fugnerova - parkoviště je veřejné.

Vstup do hracího prostoru je možný po přezutí v šatně. Herna není vybavena hledištěm; doprovodné osoby mohou sledovat utkání na okrajích herny, a to za předpokladu nenarušování průběhu soutěže. 

Soutěž se bude hrát bílými míčky DOUBLE HAPPINESS.

Předpoklad trvání soutěže viz průběh akce, v závislosti na počtu účastníků.

Účastníci musí být vybaveni pálkou a přezutím do herny, obuv nesmí zanechávat tmavé stopy na palubovce.

Vybavení musí být v souladu s pravidly (viz příslušný článek textu PRAVIDEL platných pro soutěž STOLNÍ TENIS.

Obsah soutěže

Turnaj ve stolním tenisu ve dvouhře. Délky utkání stanoví herní systém.

Podmínky hodnocení

Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno odehrát všechna předepsaná utkání. V případě předčasného odstoupení ze soutěže nebo vzdání utkání tak, že kontumace utkání ovlivní nebo by mohla zvýhodnit jiné účastníky, je účastníku přiznáno pouze splnění podmínky (MIN). Podmínka (POL) není pro tuto soutěž ustanovena.

V soutěžích, v nichž je pro hodnocení (CEL) předepsáno absolvování všech dílčích utkání nebo úkonů a účastní je nedokončí z důvodu prokazatelného zranění nebo zdravotní indispozice, může hlavní rozhodčí ST 16 přiznat splnění podmínky (CEL). Splnění podmínky (CEL) může být přiznáno také v případě, že účastník včas (před rozepsáním finálové části) oznámí, že odstoupí po odehrání celé základní části. Splnění podmínky (CEL) může být přiznáno tako tehdy, je-li o utkání o konečném umístěn nebo je-li utkání vyhlášeno mimo dobu, která byla v organizačních regulích stanovena pro trvání soutěže, nebo o utkání, jehož výsledek již nemohl ovlivnit pořadí účastníků. Jinak je přiznáno splnění pouze podmínky (MIN). 

Stanovení pořadí

Pořadí vyplývá z herního systému.

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. David Řehulka
  2. Tomáš Prokeš
  3. Eva Prokešová
Termín pro přihlášení na akci vypršel.