P

Datum konání:
sobota 23.4.2016, 12:00 h - 13:30 h
Místo konání:
Městském bazénu (Lázně Technických služeb) v Opavě
Prezentace:
11:25 - 11:35

Popis

Pokyny

Zápis k účasti v soutěži probíhá současně s prezentací na místě konání (vestibul budovy bazénu) od 11.25 do 11.35 h.

Vstup doprovodných osob a diváků je možný pouze do hlediště v 1. patře nebo mohou sledovat průběh z vestibulu; pro všechny osoby platí provozní řád bazénu.

 

Vstup do prostoru bazénu je možný pouze pro účastníky závodu, a to v plaveckém úboru, bez obutí.

Účastníci musí být vybaveni plaveckým úborem

Obsah soutěže

• Závod v plavání, na čas, v disciplíně 4x25 m polohový závod. Pro úseky jsou předepsány plavecké způsoby motýlek, znak, prsa, volný způsob. Účastník může dle svých schopností kterýkoli úsek nahradit volným způsobem.

 

• Pro kategorie nadějí jsou předepsány tratě: kategorie [C] 25 m, naděje [B] a [A] 50 m, vše volným způsobem

 

Soutěžní systém

• Účastníci absolvují závod ve skupinách sestavených podle startovních čísel od konce. Limit pro absolvování trati je 3 minuty.

 

• Počet účastníků ve skupinách a rozdělení stanoví hlavní rozhodčí soutěže. Dráhy jsou v každé skupině přiděleny zleva doprava (při pohledu od startovních bloků) podle startovních čísel od konce.

 

 

Podmínky hodnocení

• Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno absolvovat (v limitu) celou trať.

• Absolvování kratší délky a přitom nejméně 50 m znamená hodnocení [POL], absolvování méně než 50 a přitom alespoň 25 m znamená hodnocení [MIN].

 

Stanovení pořadí

• Účastníci jsou řazeni do výsledného pořadí podle počtu absolvovaných úseků, pak podle počtu řádně absolvovaných úseků předepsaným plaveckým způsobem, pak podle dosažených časů. V případě shody rozhoduje o lepším umístění lepší úsekový čas dosažený v posledním úseku závodu.

 

• Účastníci, kteří urazili kratší trať, jsou řazeni v dalším pořadí podle počtu uražených úseků, při rovnosti podle pořadí po posledním absolvovaném úseku.

 

 

 

 

 

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. Jaroslav Jaroš
  2. David Řehulka
Termín pro přihlášení na akci vypršel.