KR

Datum konání:
pátek 10.6.2016, 17:15 h - 18:30 h
Místo konání:
Stříbrné jezero, Opava, SV břeh
Prezentace:
16:55 - 17:05

Popis

Pokyny

Zápis k účasti v soutěži probíhá současně s prezentací na místě konání (prostor u startu a cíle) od 16:55 h do 17:05 h. Trať bude připravena od 16:40 h. Na místě konání není přístřešek – převlečení do sportovního oděvu je možné pouze v přírodním prostředí. Pořadatelem je zajištěno nejnutnější občerstvení – čaj. Pro účastníky není předepsáno žádné speciální vybavení. 

Obsah soutěže 

Závod v krosu (přespolním běhu), na pořadí. Délky tratí jsou pro muže 3 km / 5 okruhů, pro ženy 1,8 km / 3 okruhy.

Soutěž ní systém

Účastníci startují v každé kategorii hromadně. Ke startu v závodě budou účastníci seřazeni na startovním roštu. Místo na startu vybírají v pořadí dle startovních čísel od začátku. Počet účastníků v řadě a počet řad stanoví hlavní rozhodčí podle traťových podmínek. Distance mezi startovními čarami roštu je 4 m. Závod pro účastníka končí uplynutím času pro absolvování závodu a dokončením započatého okruhu, nejvýše však v limitu 10 minut od stanoveného času. Čas pro absolvování závodu stanoví hlavní rozhodčí buď odhadem před startem závodu, nebo výpočtem (čas třetího muže resp. čas druhé ženy po prvním okruhu x stanovený počet okruhů). Informace o tomto čase bude v případě použití výpočtu oznámena účastníkům při nejbližším průběhu. Po uplynutí tohoto času již účastník nebude do případného dalšího okruhu vpuštěn.

Podmínky hodnocení 

Pro hodnocení je nutno absolvovat (v limitu) alespoň 1 okruh. Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno urazit celou trať nebo aktivně absolvovat závod nejméně po dobu trvání stanoveného času. Hodnotí se vždy celý počet absolvovaných okruhů (v limitu). Pokud účastník úmyslně čeká na trati na uplynutí stanoveného času, nesplnil podmínky – započte se mu jen počet okruhů řádně absolvovaných. Pokud absolvuje alespoň 1/2 stanoveného počtu okruhů, znamená to hodnocení [POL].  

Stanovení pořadí 

Účastníci jsou do výsledného pořadí řazeni podle pořadí, v jakém dosáhli cíle. Účastníci, kteří urazili kratší trať, jsou řazeni v dalším pořadí podle počtu uražených okruhů, při rovnosti podle pořadí při posledním proběhnutí cílem (v limitu).

 

Přihlášení:

Termín pro přihlášení na akci vypršel.