MG

Datum konání:
neděle 4.9.2016, 10:00 h - 13:00 h
Místo konání:
Minigolf - MiniaturGolf u Městského koupaliště v M
Prezentace:
9:25 - 9:35

Popis

Pokyny

 

Příjezd k areálu je ze silnice procházející vedoucí Městskými sady – prodloužená ul. Jaselská.. Parking je možný přímo před minigolfovým areálem nebo před koupalištěm.

 

Doprovodné osoby a diváci mohou sledovat soutěž přímo v areálu, nesmí však rušit účastníky při sportovním výkonu, poskytovat jakékoli rady a musí dodržovat provozní řád areálu a pokyny hlavního rozhodčího soutěže. Pro zvířata, která by mohla rušit průběh soutěže, není povolen vstup ani výskyt v blízkém okolí areálu (uvazování psů k plotu apod.).

Účastníci mohou být vybaveni vlastními holemi a míčky.

Pořadatel upozorňuje, že budou k dispozici hole v omezeném počtu – účastníci, kteří nebudou vybaveni vlastní holí, si budou v rámci soutěžní skupiny hůl navzájem půjčovat. Míčky bude mít pořadatel kromě místních také vlastní (sady 1 plastový tvrdý + 3 gumové s různým odskokem).

Obsah soutěže 

Soutěž má dvě části. V základní části (na 1 kolo) účastníci nastupují ke svému soutěžnímu výkonu na každé dráze v pořadí podle startovních čísel od konce. Prvních 12 mužů a prvních 8 žen má právo postupu do finálové části (finálového pokračování - rovněž na 1 kolo), jejíž výsledky se přičítají k výsledkům ze základní části; zde účastníci nastupují na každou dráhu v pořadí ze základní části od konce.

 

 

V základní i finálové části absolvují účastníci hru ve skupinách, jejichž rozdělení stanoví hlavní rozhodčí soutěže. Ten určí také vedoucího skupiny, jehož povinností je zaznamenávat výsledky členů skupiny. Ve funkci vedoucího skupiny se členové skupiny musí střídat. Pro hru na jednotlivých drahách platí, že na každé dráze lze pokračovat ve hře, dokud účastník nemá započteno 5 bodů (znamená to, že na jedné dráze lze zapsat maximálně 6 bodů). Trestný bod se v případě vypadnutí míče z dráhy nepřiděluje, ve hře na dané dráze však musí účastník pokračovat ze základního pole. Zkušební údery lze provádět pouze na volných drahách. Za neabsolvování dráhy je účastníkovi zapsáno 7 bodů.

 

V případě počtu účastníků – mužů do 17 nebo žen do 11 jsou kráceny počty postupujících do finálové části:

při počtu mužů 14-17 postoupí prvních 10, v případě počtu 11-13 prvních 8, v případě počtu do 10 mužů prvních 6; při počtu žen 8-10 postoupí prvních 6, při počtu do 7 první 4 ženy.

 

Podmínky hodnocení 

 

 

 

Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno absolvovat hru na všech drahách v základní části.  

 

V případě neabsolvování některých drah lze účastníkovi absolvování uznat, nejvýše však v počtu 5 neabsolvovaných drah.

 

Hodnocení [POL] ani [MIN] není pro tuto soutěž vypsáno.

 

Stanovení pořadí 

 

Účastníci jsou řazeni do výsledného pořadí podle součtu dosažených výkonů (bodů) ze základní i finálové části; účastníci, kteří do finálového pokračování nepostoupili nebo nenastoupili, jsou řazeni v dalším pořadí podle výkonu ze základní části. V případě shody rozhoduje lepší výsledek dosažený ve finálové části, pak nižší souhrnný počet šestibodových záznamů, pak vyšší celkový  počet jednobodových záznamů, pak lepší výkon ve finálové části.

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. Jaroslav Jaroš
Termín pro přihlášení na akci vypršel.