BC

Datum konání:
sobota 24.9.2016, 10:30 h - 12:30 h
Místo konání:
Slavkov - Slavkovský lesík
Prezentace:
9:55 - 10:05

Popis

Pokyny

Závod se koná 24.9.2016 ve Slavkově (Slavkovský lesík), start–cíl poblíž fotbalového hřiště Sokol Slavkov (směr lesní cesty na Uhlířov).

Příjezd k prostoru závodu je od Opavy: ve Slavkově za autobusovou zastávkou doleva po ulici Černá cesta, za železničním přejezdem vjezd do lesíka, parkoviště. Zbytek přes můstek, po lesní cestě kolem fotbalového hřiště.

Účastníci si zajistí dopravu na místo startu a zpět sami. Nedoporučuje se zvát si s sebou doprovodné osoby (na kole), protože jejich pohyb po okruhu v době závodu je z důvodu bezpečnosti i regulérnosti závodu vyloučen. Na místě konání není přístřešek – převlečení do sportovního oděvu je možné pouze v přírodním prostředí.

Předpoklad trvání soutěže – viz průběh akce. V případě vyšší účasti v kategorii OPEN bude program upraven.

Pokyny k možnostem tréninku:

Předpokládaná trať závodu je zakreslena v plánku trati. Tato trať je označena, s výjimkou jasných lesních cest, žlutými trojúhelníčky na stromech, ve výši cca 2 metry, zpravidla po obou stranách budoucího traťového koridoru. Trojúhelníčky směřují delšími stranami do trati. Pro trénink je nutno dbát maximální opatrnosti, trénink lze absolvovat jen na vlastní nebezpečí. Pro závod může být trať v případě vynucených okolností změněna. Předpokládaný počet okruhů v závodě bude na předpokládané trati 3 pro ženy a 5 pro muže.

Účastníci musí být vybaveni bicyklem splňujícím požadavky bezpečnosti a regulérnosti dle uvedených pravidel a rovněž musí být vybaveni cyklistickou ochrannou přilbou.

Obsah soutěže 

Závod v cross-country na horských kolech, na umístění; délka závodu je obecně dána trváním pro muže 50 až 75 minut, pro ženy 40 až 55 minut (orientačně stanovené časy, jichž mají dosáhnout vítězové).

Pro kategorie nadějí jsou stanoveny délky tratí: kategorie [C] 1,5–2 km, [B] 3–4 km, [A] 5–7 km. Počty okruhů upřesněno budou upřesněny při zahájení. 

Předpokládaným místem konání soutěže je Slavkovský lesík na trati dle mapky;

vynutí-li si to však nějaké důvody, může být zvoleno i jiné místo nebo může být trať upravena.

 

V závodě startují účastníci hromadně (po kategoriích).

Ke startu v závodě bude prvních 15 mužů a 9 žen seřazeno na startovním roštu. Místo na startu vybírají v pořadí dle startovních čísel (od začátku). Případní další účastníci budou odstartováni z další startovní čáry za startovním roštem. K zaujetí místa na startu budou účastníci vyzváni 3 minuty před provedením startu. Distance mezi startovními čarami roštu je 5 m.

Závod pro účastníka končí uplynutím času pro absolvování závodu a dokončením započatého okruhu, nejvýše však do 30 minut od stanoveného času.

Předpokládaný počet okruhů závodu stanoví hlavní rozhodčí soutěže orientačně dle délky okruhu a stavu trati. Počet okruhů může hlavní rozhodčí po projetí prvního okruhu vedoucím závodníkem upravit; rovněž v případě, že během závodu nastanou mimořádné okolnosti, může hlavní rozhodčí závod zkrátit.

Čas absolvování závodu stanoví hlavní rozhodčí buď odhadem před startem závodu nebo výpočtem  (čas třetího muže resp. čas druhé ženy po prvním okruhu x stanovený počet okruhů). Informace o tomto čase bude v případě použití výpočtu oznámena účastníkům při nejbližším průjezdu. Po uplynutí tohoto času již účastník nebude do případného dalšího okruhu vpuštěn.

Pro prohlídku trati je vyhrazena doba nejméně 30 minut před startem závodu.

Podmínky hodnocení 

Pro hodnocení je nutno absolvovat (v limitu) alespoň 1 okruh. Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno absolvovat celou trať závodu nebo aktivně absolvovat závod nejméně po dobu trvání stanoveného času, s absolvováním nejméně 2/3 stanoveného počtu okruhů.

Hodnotí se vždy celý počet absolvovaných okruhů (v limitu). Pokud účastník úmyslně čeká na trati na uplynutí stanoveného času, nesplnil podmínky – započte se mu jen počet okruhů řádně absolvovaných.

Absolvuje-li účastník závod po celou stanovenou dobu, ale urazí méně než 2/3 stanoveného počtu okruhů, nebo ukončí závod před uplynutím stanoveného času, znamená to hodnocení [POL], pokud absolvuje alespoň 1/2 stanoveného počtu okruhů, nebo hodnocení [MIN], absolvuje-li alespoň 1 okruh.

Stanovení pořadí 

Účastníci jsou do výsledného pořadí řazeni podle pořadí, v jakém dosáhli cíle v závodě.

Účastníci, kteří urazili kratší trať, jsou řazeni v dalším pořadí podle počtu uražených okruhů, při rovnosti podle pořadí po posledním započteném okruhu (v limitu).

 

 

 

Přihlášení:

Termín pro přihlášení na akci vypršel.