SK

Datum konání:
sobota 8.10.2016, 12:15 h - 15:00 h
Místo konání:
Suché Lázce - Strážnice
Prezentace:
11:55 - 12:05

Popis

Pokyny

Soutěž se koná v prostoru střelnice v Suchých Lazcích a okolí (s centrem závodu na střelnici na vrchu Strážnice). Zápis k účasti probíhá současně s prezentaci na místě konání.

Centrum závodu se nachází na střelnici v Suchých Lazcích, v prostoru zalesněného vršku Strážnice. Příjezd je po hlavní silnic od Opavy (Opava - Ostrava), odbočka doprava na Suché Lazce hned za Komárovem, zhruba uprostřed Suchých Lazců (za Obecním úřadem a Hospodou u Balů), v levotočivé zatáčce na Přerovec, se odbočuje z hlavní silnice v přímém směru ke hřbitovu a po jeho pravé straně vzhůru ke Střážnici. Na okraji lesa první odbočka doleva je příjezd ke střelnici, zde bude také vymezeno místo pro parking. Podrobnější nákres viz mapka trati.

Pořadatelem je zajištěno nejnutnější občerstvení - čaj. K převlečení je možno využít zázemí střelnice. Pro osoby mimo účastníky a pořadatele je možný přístup k závodišti mimo ohraničeného prostoru střelnice a mimo vymezeného prostoru startu a cíle.

Pro účastníky je vymezen čas 10.30–12.00 pro možnost zastřílení vzduchovky; této možnosti nemusí účastník využít, musí však předat k označení pušku, se kterou bude absolvovat závod; není možno použít pušku označenou již jiným závodníkem, bez jeho souhlasu. Tréninková doba je rozdělena na časové úseky po 15 minutách; každý účastník má právo využít dobu jednoho tohoto časového úseku; není-li střelnice obsazena, může rozhodčí střelby povolit další čas. Dostaví-li se účastník krátce před ukončením doby vymezené pro trénink střelby a střelnice bude obsazená, nebude již povoleno prodloužení tréninkové doby. Trať bude připravena od 11:00 h.

Pro účastníky není předepsáno žádné speciální vybavení. Účastníci mohou být vy-baveni vlastní vzduchovkou, odpovídající PRAVIDLŮM a podléhající přejímce hlavním rozhodčím střelby.

Obsah soutěže 

Závod ve střeleckém krosu (letní biatlonu); skládá se z běhu terénem s vloženou střelbou; délky tratí jsou pro muže 6 km, pro ženy 4 km.

Pro kategorie nadějí jsou stanoveny tratě: kategorie (C), (B) 2 km, (A) 4 km; kategorie (C) a (B) se střelbou vleže; (A) vleže a ve stoje. 

 

Soutěžní systém 

Účastníci startují po skupinách, v pořadí podle startovních čísel od konce, v intervalech 2 minuty Skupiny budou po 5, rozdělení skupin podle startovních čísel od konce Po každé skupině bude prodleva 10 minut. Střelba se provádí ze vzduchovky na padací terče, vzduchovka označená startovním číslem účastníka je připravena na střelnici. Účastníci provádí střelbu v 1. okruhu vleže, ve druhém vestoje, ve třetím vleže, vždy 5 povinných ran z osmi možných. Střelbu musí účastník absolvovat. Limit pro dosažení cíle je 60 minut (bez započtení přirážek za neúspěšnou střelbu).

Pro vpuštění do dalšího okruhu nesmí účastník překročit limit 40 minut (bez započtení přirážek za neúspěšnou střelbu – platí jen v případě dřívějších minutových přirážek za neúspěšnou střelbu).

Soutěžní systém 

Pro hodnocení je nutno urazit (v limitu) alespoň 1 okruh. Pro úplné hodnocení [CEL] je nutno urazit (v limitu) celou trať. Hodnotí se výsledný čas, který je součtem času za absolvování trati (včetně času stráveného při střelbě) a přirážek za střelecké nezásahy. Každý nezásah do počtu pěti v každém okruhu je penalizován povinností absolvovat 1 trestný okruh. Trestný okruh je veden od střelnice, po trati jako by účastník běžel do dalšího okruhu, přičemž se v určitém místě napojuje na původní trať a účastník běží buď do dalšího okruhu nebo do dalšího trestného okruhu. Trestný okruh prodlužuje aktuální okruh trati o cca 150 m.

Absolvování menšího počtu okruhů a přitom nejméně 1/2 počtu okruhů znamená hodnocení [POL], absolvování méně než 1/2 počtu okruhů a přitom absolvování střelby alespoň v prvním okruhu znamená hodnocení [MIN].

Stanovení pořadí

Účastníci jsou řazeni do výsledného pořadí podle výsledných časů (součet časů za absolvování trati a přirážek za nezásahy při střelbě resp. Čas absolvování trestných okruhů). Účastníci, kteří neabsolvovali (v limitu) celou trať, jsou řazeni v dalším pořadí podle počtu uražených okruhů, při shodě podle dosažených výsledných časů.

 

 

 

 

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. David Řehulka
  2. Jaroslav Jaroš
Termín pro přihlášení na akci vypršel.