SI

Datum konání:
sobota 27.2.2016, 08:45 h - 15:00 h
Místo konání:
Základní škola Mařádkova
Prezentace:
8.25 - 8.35

Popis

Pokyny

Příchod do tělocvičny je z ul. Mařádkovy, zadním vchodem kolem školní družiny (v horní části Mařádkovy ulice – Mařádkova ul. č. 7).

Vstup do tělocvičny je možný po přezutí v šatně.

Tělocvična je malá a není vybavena hledištěm; doprovodné osoby mohou sledovat soutěže v případě povolení ředitelem soutěž z vymezených míst, a to za předpokladu nenarušování průběhu soutěže. Přítomnost pobíhajících dětí je vyloučena – není dostatečný prostor.

Soutěž proběhne s použitím závěsných terčů ECHO-208C.

Předpoklad trvání soutěže viz průběh akce, v závislosti na počtu účastníků.

Účastníci mohou být vybaveni vlastními šipkami (pořadatel doporučuje, není však podmínkou). Je možno použít šipek o hmotnosti do 18 g, nikoli s kovovými hroty.

Obsah soutěže

• Turnaj v moderních šipkách, hra 301 nebo 501 (vždy equal). Délky utkání stanoví herní systém.

Soutěžní systém

• Každý leg (hra) se hraje do chvíle, kdy první z hráčů dosáhne nulového zůstatku na displeji, s tím, že zbývající hráč, pokud hraje až po něm, dokončí rozehrané kolo. Maximum kol však je pro hru 301 10, pro hru 501 15. Hraje se na závěsné terče.

Podmínky hodnocení

• Pro úplné hodnocení CEL je nutno odehrát všechna předepsaná utkání.

V případě předčasného odstoupení ze soutěže nebo vzdání utkání tak, že kontumace utkání ovlivní nebo mohla zvýhodnit jiné účastníky, je účastníku přiznáno pouze splnění podmínky MIN. Výjimky jsou popsány v článku  Podmínky hodnocení a stanovení pořadí. Podmínka POL není pro tuto soutěž stanovena.

V soutěžích, v nichž je pro hodnocení CEL předepsáno absolvování všech dílčích utkání nebo úkonů a účastník je nedokončí z důvodu prokazatelného zranění nebo zdravotní indispozice, může hlavní rozhodčí ST 11 přiznat splnění podmínky CEL. Splnění této podmínky může být přiznáno také v případě, že účastník včas (před rozepsáním finálové části) oznámí, že odstoupí po odehrání celé základní části. Splnění podmínky CEL může být přiznáno také tehdy, jde-li o utkání o konečné umístění nebo je-li utkání vyhlášeno na dobu, která je mimo dobu stanovenou v organizačních regulích pro trvání soutěže, nebo o utkání, jehož výsledek již nemohl ovlivnit pořadí účastníků.

Stanovení pořadí

• Pořadí vyplývá z herního systému.

 

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. Eliška Pavelková
  2. David Řehulka
  3. Eva Prokešová
  4. Tomáš Prokeš
  5. Lukáš Pavelek
  6. Jaroslav Jaroš
  7. Jan Ticháček
Termín pro přihlášení na akci vypršel.