B

Datum konání:
sobota 19.3.2016, 08:15 h - 15:00 h
Místo konání:
Střední průmyslová škola strojnická Opava
Prezentace:
7:55 - 8:05

Popis

Pokyny

Příjezd ke škole je na parkoviště, která má vjezd z ulice Praskovy. Následně obejít budovu tělocvičny z leva až ke vchodu do budovy školy.

Vstup do tělocvičny (na hrací plochu) je možný pouze po přezutí v šatně.

Doprovodné osoby mohou sledovat soutěž pouze z hlediště – jejich vstup na palubovku není povolen. Pohyb dětí po palubovce je vyloučen. Platí organizační opatření viz Propozice ST 12 | Všeobecné regule a prováděcí ustanovení. Soutěž se bude hrát míčky YONEX MAVIS 350 MIDDLE BLUE CAP (modrými – středně rychlými).

Předpoklad trvání soutěže viz průběh akce, v závislosti na počtu účastníků.

Účastníci musí být vybaveni raketou a přezutím do tělocvičny. Obuv nesmí zanechávat tmavé stopy na palubovce.

Obsah soutěže

• Turnaj v badmintonu ve dvouhře. Délky utkání stanoví herní systém

Podmínky hodnocení

• Pro úplné hodnocení CEL je nutno odehrát všechna předepsaná utkání.

V soutěžích, v nichž je pro hodnocení CEL předepsáno absolvování všech dílčích utkání nebo úkonů a účastník je nedokončí z důvodu prokazatelného zranění nebo zdravotní indispozice, může hlavní rozhodčí ST 11 přiznat splnění podmínky CEL. Splnění této podmínky může být přiznáno také v případě, že účastník včas (před rozepsáním finálové části) oznámí, že odstoupí po odehrání celé základní části. Splnění podmínky CEL může být přiznáno také tehdy, jde-li o utkání o konečné umístění nebo je-li utkání vyhlášeno na dobu, která je mimo dobu stanovenou v organizačních regulích pro trvání soutěže, nebo o utkání, jehož výsledek již nemohl ovlivnit pořadí účastníků.

V případě předčasného odstoupení ze soutěže nebo vzdání utkání tak, že kontumace utkání ovlivní nebo

mohla zvýhodnit jiné účastníky, je účastníku přiznáno pouze splnění podmínky MIN. Výjimky jsou popsány  v článku Podmínky hodnocení a stanovení pořadí. Podmínka POL není pro tuto soutěž stanovena.

Stanovení pořadí

• Pořadí vyplývá z herního systému.

Přihlášení:

Přihlášení uživatelé:
  1. Eliška Pavelková
  2. David Řehulka
  3. Tomáš Prokeš
  4. Vít Peterek
  5. Jan Ticháček
  6. Jan Havlíček
  7. Eva Prokešová
  8. Jan Schreier
  9. Lukáš Pavelek
  10. Jaroslav Jaroš
Termín pro přihlášení na akci vypršel.